Seurakunnan tiedot

Vieremän seurakunta
Kirkkotie 1
74200 Vieremä

 

LASKUTUSOSOITE:

Kirkon palvelukeskus

Vieremän seurakunta

++3143++

Pl 378

00026 Basware

 

Ei mahdollisuutta pankkikorttimaksuun.

 

Seurakuntatoimisto on avoinna: ma klo 9-12 ja to klo 11-14.

Puh. 0400-714554. Muina aikoina tavoitat meidät henkilökohtaisista numeroistamme. Ks. Yhteystiedot -välilehdeltä.

Kaste

Kasteessa lapsi liitetään seurakunnan yhteyteen ja merkitään väestörekisteriin. Tämän tulee tapahtua viivytyksettä, usein suositellaan ajaksi kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Poikkeuoloissa kaste toimitetaan aina kirkossa. Kirkkotila on väjempi kuin yksityiset kodit, joten koronaviruksen tartuntavaara on pienempi. Tilaisuudessa voi olla läsnä korkeintaan 50 henkilöä. 

Kaste voidaan toimittaa perheen itse valitsemassa paikassa; kodissa, isovanhempien luona tai seurakunnan tiloissa. Kasteen voi sopia kirkkoherranvirastossa tai ottaa yhteyttä pappiin suoraan. Pappi tapaa yleensä perheen ennen kastetta sopiakseen yksityiskohdista.

Joskus nuori haluaa rippikouluun, vaikka häntä ei ole lapsena kastettu. Hän voi osallistua rippikouluopetukseen, mutta hänet kastetaan ennen konfirmaatiota. 15 vuotta täyttänyt alle 18-vuotias voi tulla kastetuksi ja liittyä kirkkoon vanhempiensa luvalla.

Kummit

Kastettavalla tulee olla kummeina vähintään kaksi ev. lut. kirkon konfirmoitua jäsentä. Lisäksi kummina voi olla myös muuhun meidän kirkkomme kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö. Ellei kahta kummia ole kastetilaisuudessa, tarvitaan kaksi todistajaa.
Kasteesta on tietoa myös kirkon verkkopalvelussa evl.fi

Kummina oleminen ei ole velvollisuus, vaan mahdollisuus, joka annetaan kastettavan läheiselle ihmiselle. Kummi saa erityisoikeuden luoda ihmissuhteen, joka rikastuttaa molempia. Ennen kaikkea kummi on esirukoilija, joka kantaa kastettua Jumalan puoleen pyytäen: "Jeesus! Johdata, siunaa ja varjele".
 

Kasteen merkitys

Kaste perustuu Raamatun sanaan. Jeesus on itse lähettänyt kirkon kastamaan: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa." (Matt. 28: 19)

Kaste on usein tulkittu nimenantotilaisuudeksi, vaikka se pohjimmiltaan on seurakunnan yhteyteen liittäminen. Monasti kastejuhlassa omaiset odottavat kuulevansa, minkä nimen vanhemmat ovat lapselleen valinneet ja näin on kasteesta tullut nimenantojuhlan luonteinen.
 

Hätäkaste

Jos vastasyntynyt on hyvin heikko ja jopa kuolemanvaarassa, kuka tahansa luterilaisen kirkon jäsen voi toimittaa hätäkasteen. Tästä on ilmoitettava seurakunnan kirkkoherranvirastoon ensi tilassa. Jos hätäkasteen saanut selviytyy, on papin suoritettava myöhemmin kasteen vahvistaminen.
 

Lapsen nimen antaminen

Sukunimi
Jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi, tulee se lapsenkin sukunimeksi. Jos vanhemmilla on eri sukunimet, voi lapsi saada kumman tahansa sukunimen. Samojen vanhempien lapsilla on kuitenkin oltava keskenään sama sukunimi. Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa, lapsi voi saada isän sukunimen vasta isyyden vahvistamisen jälkeen.

Etunimi
Nimilain mukaan lapselle saa antaa korkeintaan neljä etunimeä. Laki antaa muutoinkin ohjeita nimivalinnasta. Jos vanhemmat suunnittelevat erikoisempaa nimeä, on hyvä keskustella kastavan papin kanssa etukäteen.

 

 

 

 

 

Kasteen jälkeen

Kasteesta ilmoitetaan kotiseurakunnan jumalanpalveluksessa sunnuntaina kello 10 viikon kuluttua kasteesta sekä seuraavan viikon lehdissä, elleivät vanhemmat toisin halua.

Kasteessa lapsi liitetään seurakunnan yhteyteen. Kristillinen kasvatus on vanhempien ja kummien tehtävä, mutta myös seurakunta haluaa pitää yhteyttä uuteen jäseneensä.

Seurakunta järjestää  perhekerhoja  0-4-vuotiaiden lasten perheille. Neljävuotiaat kutsutaan myös yhteisille syntymäpäiville.

 

 

 

 
     Tulosta sivu tulosta sivu
Suurenna tekstiä Oletustekstikoko Pienennä tekstiä