Tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja tallennamme tietoja vain asiakaspalvelumme edellyttämiin rekistereihin.

Vieremän seurakunta tallentaa toimintaan osallistuvista henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekistereiden tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Omien tietojen tarkastaminen

Rekisteröity voi jättää omien henkilötietojensa tarkastus-, oikaisu- tai poistopyynnön asioimalla Seurakuntatoimistossa. Toimisto on avoinna maanantaisin klo 9-12 ja torstaisin klo 11-14.

Tietosuojan yhteyshenkilö
Talouspäällikkkö Marjo Rönkkö
marjo.ronkko@evl.fi
p. 0400 711084

Tietosuojavastaava
Itä-Suomen it-aluekeskus
Tietosuojavastaava Marko Torvinen
Suokatu 22, 70100 KUOPIO / PL 1064, 70101 KUOPIO
040 484 8222, tietosuojavastaava.iita@evl.fi