Kirkkovaltuusto kokous 11.3.2024

kutsu ja pöytäkirja 11032024 Kirkkovaltuusto

1 § kokouksen avaus

2 § kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4 § työjärjestyksen hyväksyminen

5 § vaalilautakunnan valinta

6 § ilmoitusasiat

7 § muut asiat

8 § ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta

9 § valitusosoitus

10 § kokouksen päättäminen

kutsu ja pöytäkirja

 

Kirkkovaltuuston kokous 5.4.2024

11 § kokouksen avaus

12 § kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

13 § pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

14 § työjärjestyksen hyväksyminen

15 § Lisätalousarvio kirkon maalaus

16 § Kirkon maalaus

17 § ilmoitusasiat

18 § muut asiat

19 § ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta

20 § valitusosoitus

21 § kokouksen päättäminen

oikausuvaatimus ja valitusosoite ohjeet

Pöytäkirja 5.4.2024

 

Kirkkovaltuuston kokous 20.05.2024

kutsu ja pöytäkirja

22 § kokouksen avaus

23 § kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

24 § pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta

25 § työjärjestyksen hyväksyminen

26 § Eron myöntäminen luottamustoimen hoitamisesta

27 § Varajäsenen kutsuminen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi

28 § Henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen kirkkoneuvostoon

29 § Lausunto Vieremän seurakunnan kirkkoherran virasta Kuopion hiippakunnan tuomikapitulille

30 § ilmoitusasiat

31 § muut asiat

31 § ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta

33 § valitusosoitus

34 § kokouksen päättäminen

 

Kirkkovaltuuston kokous 17.6.2024

pöytäkirja KV 17062024

35 § kokouksen avaus

36 § kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

37 § pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

38 § työjärjetyksen hyväksyminen

39 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023

40 § Vastuuvapauden myöntäminen

41 § ilmoitusasiat

42 § muut asiat

43 § ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta

44 § valitusosoitus

45 § kokouksen päättäminen

 

Vieremän seurakunnan tilipäätös 2023