Rippikoulun käyminen muualla kuin Vieremän serukunnassa

Myös muualla riipikoulun suorittavat osallistuvat talven aikana rippikouluun Vieremällä.

Mikäli tahdot käydä rippikoulun muualla kuin Vieremän seurakunnan järjestämässä rippikoulussa, mutta asut Vieremällä, muista silti ilmoittautua rippikoululaiseksi Vieremän seurakuntaan samalla ilmoittautumislomakkeella kuin muutkin. Leirivaihtoehtojen paikalle kirjoita, missä käyt rippikoulun.:

Rippikoulu on mahdollista käydä oman kotiseurakunnan ulkopuolella esimerkiksi jonkin järjestön tai toisen seurakunnan järjestämänä. Kuitenkin myös tässä tilanteessa Vieremällä asuvan nuoren tulee ilmoittautua rippikoululaiseksi Vieremän seurakuntaan. 

Syynä tähän on rippikouluun oleellisena osana kuuluva kotiseurakuntaan tutustumisen jakso, jonka jokainen rippikoululainen suorittaa kotiseurakunnassaan ennen rippikoulun intensiivijaksoa. Käydessään muun kuin Vieremän seurakunnan järjestämän rippikoulun, nuori osallistuu kotiseurakunnan rippikoululaisille järjestettäviin ja ohjeistettuihin tilaisuuksiin kuten muutkin Vieremällä rippikoulun käyvät nuoret.