Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Siihen kuuluu 15 seurakuntavaaleissa valittua edustajaa. Kirkkovaltuusto delegoi päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. (KL 1054/1993, 9. luku 1§.) Toimikausi kestää 4 vuotta. Seuraavat vaalit toimikaudelle 2023 - 2026 pidetään 20.11.2022.

Kirkkovaltuuston tehtäviin kuuluu seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vahvistaa kirkollisveroprosentin. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, kokouksia on keskimäärin neljä vuodessa.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2019 – 2022 

Honkanen Viljo, pj. 

Ruotsalainen Tanja, varapj. 

Aho-Repo Päivi 

Heikkinen Ville 

Haataja Markku 

Huttunen Markku

Immonen Matti 

Kauhanen Laura 

Kauppila Tommi 

Martikainen Juha 6

Rytkönen Pertti 

Remes Pirkko

Tiikkainen Kerttu 

Toppinen Anneli 

Uotinen Arvi 

Varajäsenet:

Piippo Eino 

Reis Anneli 

Reis Tiia 

Rytkönen Pentti  

Huttunen Matti 

Niskanen Heini 

Toppinen Seppo 

 

Tilintarkastaja 2019-2022


Lilja Koskelo HT, JHT, BDO Audiator Oy