Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Siihen kuuluu 15 seurakuntavaaleissa valittua edustajaa. Kirkkovaltuusto delegoi päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. (KL 1054/1993, 9. luku 1§.) Toimikausi kestää 4 vuotta. 

Kirkkovaltuuston tehtäviin kuuluu seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vahvistaa kirkollisveroprosentin. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, kokouksia on keskimäärin neljä vuodessa.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2023 – 2026 

Heikkinen Ari, pj.
Toppinen Anneli, varapj.
Haataja Markku 
Honkanen Viljo 
Huttunen Markku 
Immonen Matti 
Kaikkonen Sanni 
Kattainen Kirsi 
Remes Pirkko 
Ruotsalainen Tanja 
Piippo Eino 
Tiikkainen Vilho 
Toitturi Tiina 
Uotinen Arvi 
Vidgren Kalevi 

Varajäsenet:
Seppo Toppinen
 

 

Tilintarkastaja 2019-2022


Lilja Koskelo HT, JHT, BDO Audiator Oy