Kodin siunaus


Kodin siunaaminen on kirkollinen toimitus, jossa pyydetään Jumalan siunausta ja varjelusta omalle kodille. Se voidaan toimittaa milloin tahansa, mutta useimmiten se tapahtuu siinä vaiheessa, kun perhe on muuttanut uuteen kotiin. Kodin siunaaminen voidaan luontevasti liittää myös kastejuhlaan.

Kodin siunaamisen toimittaa tavallisesti pappi tai joku muu seurakunnan työntekijä. Kodin siunaamisesta voi vastata myös kuka tahansa seurakuntalainen.

Toimitukselle on olemassa oma, erillinen kaavansa, johon voi tutustua joko yhdessä papin kanssa tai kirkon verkkosivuilta

Valkoisella liinalla peitetylle pöydälle laitetaan Raamattu, risti tai krusifiksi, kynttilä ja mahdollisesti kukka-asetelma. Siunaamisen toimittaja ja muut tilaisuuden osallistujat ryhmittyvät pöydän ympärille.

Kodin siunaamiseen on olemassa peruskaava, mutta sitä voidaan soveltaa toiveiden mukaan.