Kirkkoneuvoston kokous 7.12.2023

218 §    Sijaisen valinta talouspäällikön virkaan

219 §    Vieremän seurakunnan kirkkoherran virka: Lausunnon antaminen Kuopion hiippakunnalle seurakuntalaisten kuulemisen jälkeen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

 

Kirkkoneuvoston kokous 22.11.2023

207§ Vieremän seurakunnan hallintosääntö

208§ Vieremän seurakunnan diakoniatyön johtosääntö

209§ Ilmoitusasiat ja muut asiat

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Kirkkoneuvoston kokous 16.11.2023

192§ Kiinteistönhuollon tehtävät

193§ Sijaisen valinta talouspäällikön virkaan

194§ Valtuutus kirkon palvelukeskukselle taloushallinnon laajennettujen palveluiden hoitamiseen tarvittaessa

195§ Kuopion ev. lut seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston lausuntopyyntö hallintosäännöstä ja yhteisten tehtävien johtosäännöstä

196§ Kirkonmetsä, 925-418-0005-0016 harvennus

197§ Kolehdit 01-09/2024

198§ Ilmoitusasiat ja muut asiat

 

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

 

Kirkkoneuvoston kokous 6.11.2023

178§ Henkilöstön koulutussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024

179§ Talousarvio vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

180§ Puutarhurin palkkaaminen kaudelle 2024

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

 

Kirkkoneuvoston kokous 26.10.2023

162§ Kirkon julkisivujen maalaus ja vesikaton kunnostaminen

163§ Sijaisen valinta talouspäällikön virkaan

164§ Vieremän seurakunnan talouspäällikön viran johtosääntö

165§ Talouspäällikön viran tehtävänkuvaus

166§ Talouspäällikön ylityöt

167§ Sotkulampi kiinteistön 925-418-5-22 määräalan kortteli 160, tontti 5 myyminen

168§ Työturvallisuuskeskuksen "hyvä käytös seurakunnan toimielimissä" - julkaisun sisällön käsittely

169§ Ilmoitusasiat ja muut asiat

170§ Ajankohtaiset asiat

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

 

Kirkkoneuvoston kokous 4.10.2023

 

148§ Seurakunnan kiinteistöjen vakuutusten kartoitus

149§ Vieremän seurakunnan kirkkoherran virka: lausunnon antaminen Kuopion hiippakunnalle

150§ Eropyyntö luottamustehtävistä/Sanni Kaikkonen

151§ Virkavapauden myöntäminen talouspäällikkö Arja Pulkkiselle toisen tehtävän hoitamista varten

153§ Kirkon julkisivujen maalaus ja vesikaton kunnostaminen

 

Uusi valitusosoitus

Kirkkoneuvoston kokous 14.9.2023 

137§ Kyrönniemen kesä

138§ Hautausmaan katselmus

138 § Ilmoitusasiat ja muut asiat

 

Kirkkoneuvoston kokous 7.9.2023 

123§ Itseoikaisu 14.8.2023 92§

124§ Vieremän seurakunnan kirkkoherran virka: lausunnon antaminen Kuopion hiippakunnalle

125§ Vieremän seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö

126§ Hautausmaan hoitosuunnitelma

127§ Kyrönniemen kesä 2024

128§ Ilmoitusasiat

 

Kirkkoneuvoston kokous 24.8.2023 (pdf)

108§ Veroprosentti vuodelle 2024

109§ Talousarvion 2024 laadinta

110§ Rippikoulusuunnitelma 2024

111§ Vieremän seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö

112§ Hautausmaan hoitosuunnitelma

113§ Kyrönniemen kesä

114§ Ilmoitusasiat

Oikaisuvaatimusohje

 

Kirkkoneuvoston kokous 14.8.2023 (pdf)

92§ Hautausmaan katselmus

92§ Ruumishuoneen lämpötilojen sähköinen ja manuaalinen valvonta

94§ Tehtäväkuvausten ja palkkausten tarkistus

95§ Luottotappiot

96§ Raakabiokaasulinjan maankäyttöoikeussopimus

97§ Saatu lahjoituksena taulu Kyrönniemestä

98§ Sotkulampi 925-418-5:22 tilan metsän myynti                 

Kirkkoneuvoston kokous 31.5.2023 (pdf)

77§ TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2023-2026

78§ RAHAVAROJEN JA YHTEISVASTUUTILITYKSEN TARKASTAJAT

79§ YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKEMINEN

80§ KIRKON JULKISIVUJEN MAALAUS JA VESIKATON KUNNOSTAMINEN

81§ RUUMISHUONEEN LÄMPÖTILOJEN SÄHKÖINEN JA MANUAALINEN VALVONTA

82§ KYRÖNNIEMEN HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN

 

Kirkkoneuvoston kokous 11.5.2023 (PDF)

60§  TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2022

61§  VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

62§  TEHTÄVÄKUVAUSTEN JA PALKKAUSTEN TARKISTUS

63§   KIRKKOHALLITUKSEN AVUSTUS KIRKON VESIKATON  HÄTÄKORJAUSTYÖHÖN

64§   TTK:N OPAS; HYVÄ KÄYTÖS SEURAKUNNAN TOIMIELIMISSÄ     

65§  PUUTARHURIN PALKKAAMINEN KAUDELLE 2023

66§   KORVAUSVAATIMUS

67§   LOMAJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Kirkkoneuvoston kokous 13.4.2023 (pdf)

47§    KYRÖNNIEMEN VUOKRAAMINEN VIEREMÄN KUNNAN   KÄYTTÖÖN

48§   TEHTÄVIEN KUVAUSTEN JA PALKKAUSTEN TARKASTUS

49§    TALOUSPÄÄLLIKÖN PALKAN TARKISTUS

50§    VIEREMÄN SEURAKUNNAN PANKKITILIEN  KÄYTTÖOIKEUDET    

51§     AJANKOHTAISET ASIAT

 

Kirkkoneuvoston kokous 16.3.2023 (pdf)

33§                KANTTORIN VIRANSIJAISUUDEN VASTAANOTTO JA   PALKKAUS                     

34§                POISTOSUUNNITELMAN MUUTOS

35§                TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE   2023-2026

36§        KYRÖNNIEMEN VUOKRAAMINEN VIEREMÄN KUNNAN  KÄYTTÖÖN

37§                TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2022

 

Kirkkoneuvoston kokous 6.2.2023 (pdf)

22§ Kanttorin viransijaisuus

23§ Ilmoitusasiat

24§ Vieremän seurakunnan edustajan ja varajäsenen valinta Kuopion aluekeskusrekisterin yhteistoimintaa

      johtavan johtokunnan jäseneksi vuosille 2023 - 2026

25§ Ajankohtaiset asiat

Kirkkoneuvoston kokous 16.1.2023 (pdf)

 5§ Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

 6§ Kirkon korjaus

 7§ Kirkon korjauksen suunnittelu ja toteutus

 8§ Kyrönniemen pappilan julkisivu- ja peruskorjausten suunnittelu- ja hankintatehtävät

 9§ Kanttorin viransijaisuus

10§ Suntion oppisopimuskoulutus

 

Kirkkoneuvoston kokous 15.12.2022 (pdf)

149§ Kirkon korjauksen suunnittelu

153§ Kyrönniemen vuokraaminen Vieremän kunnan käytöön

 

Kirkkoneuvoston kokous 1.12.2022 (pdf)

125 § Vieremän seurakunnan rippikoulu

126§ Sotkulampi kiinteistön 925-418-5-22 määräalan tarjoaminen myytäväksi

127§ Eropyyntö seurakunnan luottamustehtävästä

128§ Kanttorin viransijaisuuden vastaanotto

129§ Sankarihautausmaan ristien kunnostus

130§ Vuokrat seurakunnan tilojen käytöstä

131§ Talousarvio vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2025

132§ Ylä-Savon aluekeskusrekisterin lopettaminen ja toimintojen siirtyminen Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2023 lukien

133§ Kyrönniemen talvikausi

Kirkkoneuvoston kokous 6.9.2022 (pdf)

  98§    Talousarvion 2023 laadinta 
  99§    Kirkonmetsä 925-418-0005-0016 harvennus
100§    Sotkulampi kiinteistön 925-418-5-22 määräalan tarjoaminen myytäväksi
101§    Ylä-Savon aluekeskusrekisterin lopettaminen ja toimintojen siirtyminen Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2023 lukien
102§    Taloussääntö 
103§    Kanttorin viransijaisuus
104§    Ajankohtaiset asiat    
105§     Hautojen kesähoidon maksut
106§    Vieremän seurakunnan ja haudankaivaja Tuomo Hukkasen sopimusten tarkistus
107§    Hautapaikkamaksut 1.1.2023
108§    Vuokrat seurakunnan tilojen käytöstä 
 

Kirkkoneuvoston kokous 12.8.2022 (pdf)

85§    Kirkon korjaus 
86§    Seurakunnan tuki lähetyskirpparin vuokranmaksuun  
87§    Veroprosentti vuodelle 2023
88§    Kanttori Toni Timlinin opintovapaa-anomus 
89§    Kanttorin viran sijaisuus 
 

 

Kirkkoneuvoston kokous 22.6.2022 (pdf)

76§    Kirkon korjaus

77§    Ajankohtaiset asiat

78§     Ilmoitusasiat ja muut asiat

 

Kirkkoneuvoston kokous 15.6.2022 (pdf)

65§    Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

66§    Luottotappiot

 67§   Kirkon korjaus

 68§   Ajankohtaiset asiat

 

Kirkkoneuvoston kokous 25.5.2022 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

53§    Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021
54§    Vastuuvapauden myöntäminen
55§    Kirkon korjaus
56§    Kalusteiden myynti
57§    Ajankohtaiset asiat
58§    Ilmoitusasiat ja muut asiat

Kirkkoneuvoston kokous 9.5.2022 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

43§    Kirkon korjaus
44§    Hautausmaan kunnossapito

45§    Ajankohtaiset asiat
46§    Ilmoitusasiat ja muut asiat

Kirkkoneuvoston kokous 20.4.2022 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

32§ Sotkulampi kiinteistön 925-418-5-22 määräalan tarjoaminen myytäväksi
33§ Kirkon korjaus
34§ Uusi KirVESTES
35§ Ajankohtaiset asiat
36§ Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 23.3.2022 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

21§    Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021
22§    Kirkon katselmus
23§    Sähkön hankintapalvelutarjous/Veni Energia Oy 
24§    Ajankohtaiset asiat
25§    Ilmoitusasiat
 

Kirkkoneuvoston kokous 16.2.2022 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

5§    Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet
6§    Seurakunnan jakaminen äänestysalueisiin vuoden 2022 seurakuntavaaleissa
7§    Vaalilautakunnan asettaminen ja sen puheenjohtajan nimeäminen
8§    Sanomalehtien valitseminen vaaliasioitten julkaisua varten
9§    Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän perheneuvontapalvelujen sopimus
10§  Työkoneen hankinta
11§  Yhteistyösopimus Rientola Vieremä Oy ja Vieremän Seurakunta

12§    Hautausmaan ja kiinteistön työt/lasku
13§    Ajankohtaiset asiat    
14§    Ilmoitusasiat

 

Vanhempien kokousten pöytäkirjoja voi pyytää seurakuntatoimistosta..