Kirkkoneuvoston kokous 12.2.2024

 

5 §        Kiinteistöhuollon järjestäminen Vieremän lämmön ja veden kautta.

6 §        Säästöpankin lainan maksu

7 §                 Seurakuntapastorin palkan tarkistus

8 §         Palkka talouspäällikkö

9 §         Pankkitilien käyttöoikeudet

10 §        Lähetystyön palvelusopimuksen uusiminen

11 §        Seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen

                     12 §               Vaalilautakunnan valinta

13 §               Ympäristötyöryhmä perustaminen

14 §               Vieremän seurakunnan lähetystyön johtosäännön hyväksyminen

15 §                Talouspäällikön sijaistaminen