Hautajaiset

 

Ihmisen elämään kuuluu luopuminen ja jäähyväiset. Rakkaan ihmisen kuolema voi tulla omaisille ja läheisille yllättäen. Jokainen meistä luopuu ja suree persoonallisella tavallaan oman aikansa.


Surun aikana voit ottaa yhteyttä Vieremän seurakunnan pappeihin tai muihin seurakunnan työntekijöihin. Seurakunta järjestää myös sururyhmiä läheisensä menettäneille. 

Kristillinen ylösnousemustoivo merkitsee, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Jeesus sanoo: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole." Tämän lupauksen mukaan jokaiselle meistä on valmistettu sija taivaassa.


 
Hautajaisten järjestäminen


Seurakuntatoimistossa  sovitaan muun muassa seuraavat asiat:


 
•    hautajaisajankohta (päivämäärä ja kellonaika)
•    siunauksen toimittava pappi ja kanttori
•    hautapaikka
•    haudan kaivaminen, peittäminen sekä haudan havutus
•    vainajalle soitettavat sielunkellot (eli sanomakellot)
•    kirkossa luettava kiitos vainajasta
•    ilmoitetaanko vainajan nimi lehdessä kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla?
•    saako siunauksen ajasta ja paikasta antaa tietoa sitä kysyvälle?
•    seurakunnan tilojen varaaminen muistotilaisuutta varten.
•    Kynttilän sytyttäminen pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa vainajan muistolle


 
Hautausajat


Hautausajat ovat Vieremällä pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin klo 10.00 ja 14.00. Siunaustilaisuus voidaan järjestää kirkossa tai haudalla. Hautausaikoja on mahdollista sopia myös muille arkipäiville. Hautauksen tulisi tapahtua kolmen viikon sisällä kuolemasta.


 Sielunkellot


Sanoma- eli sielunkellot soitetaan arkipäivisin klo 10 tai virka-aikaan sovitusti. Kellot voidaan soittaa myös ennen siunausta. Kellojen soitto on ilmoitus seurakunnan jäsenen maallisen matkan päättymisestä.


Kiitoskirkko


Seurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan rukouksin muistaen jumalanpalveluksessa omaisten kanssa sovittuna sunnuntaina joko ennen siunausta tai siunauksen jälkeen.
 


Siunaustilaisuus


Siunauksen toimittaa ensisijaisesti oman seurakunnan pappi ja kanttori. Omaiset tapaavat yleensä siunaavan papin muutamia päiviä ennen tilaisuutta. Hänen kanssaan voi purkaa omaa suruaan, keskustella vainajasta sekä sopia järjestelyistä. Mikäli siunauksen toimittaa joku muu kuin Vieremän seurakunnan virassa oleva pappi, voi omainen pyytää saada keskustella myös Vieremän seurakunnan papin kanssa

 

Kirkkoon kuulumattoman siunaus


Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät.
Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita. Pappi ei myöskään ole velvollinen vastoin omaa näkemystään vainajan tahdosta toimittamaan kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamista. Papin on siis saatava tilaisuus keskustella omaisten kanssa, ennen kuin kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamisesta sovitaan. Tästä syystä siunaamisaikaa ei voida vahvistaa ennen papin kanssa käytyä keskustelua.


Siunaustilaisuuden kulku


Siunaustilaisuus alkaa surusoitolla, jota tavallisimmin seuraavat virsi, kukkalaitteiden laskeminen, virsi, alkusiunaus, johdantosanat, psalmi, rukous, raamatunluku, puhe, uskontunnustus, siunaaminen, rukous, Isä meidän, Herran siunaus, virsi, kukkalaitteiden hakeminen, kantajat ja surusoitto. 


Muistotilaisuus


Muistotilaisuuden ohjelmasta päättävät ja vastaavat omaiset. Pappi ja kanttori osallistuvat tilaisuuteen toivomuksen mukaan. Usein ohjelmaan liittyy tarjoilua, virsi, adressien lukeminen, virsi tai laulu tai muuta musiikkia, yhteistä muistelua, virsi, papin puhe ja rukous, virsi ja kahvit.


Haudankaivu ja haudan havutus


Haudankaivu suoritetaan koneellisesti. Hauta kaivetaan sulan maan aikana pääsääntöisesti hautajaisia edeltävänä päivänä ja talvella viimeistään kaksi päivää ennen hautajaispäivää. Omaiset voivat halutessaan tuoda haudalle havut viimeistään hautajaisia edeltävänä päivänä. Hautajaisaamuna havut asetellaan haudan reunustoille seurakunnan toimesta ellei toisin sovita.


Haudan peittäminen

 

Hauta peitetään samana päivänä.

On myös mahdollista, että omaiset peittävät haudan kokonaan kesäaikana. Marras-toukokuun välisenä aikana haudan talvipeittoa ei omaisten toimesta sallita maan roudassa ollessa.
Haudan peittämisestä tulee sopia kirkkoherranvirastossa käynnin yhteydessä. Näin seurakunta voi varata haudalle lapiot peittämistä varten. Mikäli samaa hautasijaa käytetään uudelleen, peittämistä omaisten toimesta ei suositella.

Kesäaikana omaiset voivat peittää haudan kokonaan. On myös mahdollista että omaiset peittäisivät hautaa vain sen verran, että arkku peittyy. Seurakunta peittäisi haudan loppuun.

Hautausmaksuista saa lisää tietoa täältä. HUOM! LINKKI

Haudanhoidosta ja haudanhoitomaksuista lisää tietoa täältä. HUOM! LINKKI
 

Sururyhmä

Sururyhmä läheisensä menettäneille on suljettu vertaistukiryhmä, jossa saat jakaa muiden läheisensä menettäneiden kanssa omia tunteitasi ja ajatuksiasi.

Ryhmässä on lupa surra, keskustella ja kysyä vaikeitakin kysymyksiä luottamuksellisessa ilmapiirissä. Suosittelemme, että menetyksestä on kulunut vähintään neljä kuukautta ennen kuin tulet ryhmään.

Seuraava sururyhmä alkaa syksyllä 2024. 

Alku- ja loppumusiikki

Joskus alku- ja loppumusiikkien valinta tuottaa haasteita. Tässä on avuksi lista yleisesti käytetyistä kappaleista.

Näiden lisäksi voi tottakai myös ehdottaa muutakin musiikkia. Musiikeista kannattaa olla yhteydessä suoraan kanttoriin.

ADAGIO i g-moll (Giazotto); Albinoni, Tomaso

GAMMAL FÄBODPSALM; Lindberg, Oskar

AIR ur Orkestersvit nr 3; Bach, Johann Sebastian

ADAGIO ur ”sonata da Camera”; Vivaldi, Antonio

LARGO ur Konsert för flautino och stråkorkester; Vivaldi, Antonio

LARGO (Larghetto) Aria ur operan Xerxes; Händel Georg Friedrich

BERCEUSE; Järnefelt, Armas 

Virsivirikettä hautajaisiin

 

Virsikirjasta löytyy osio "hautaus". Tämä sisältää virret 242-249.

Virsikirjasta löytyy osio "Kuolema ja iankaikkisuus". Tämä sisältää virret 604-632.

Nettivirsikirja löytyy osoitteesta: http://virsikirja.fi

Nettivirsikirjasta pystyt myös kuuntelemaan virsiä laulettuna. Valitse virsi, paina oikeasta yläkulmasta "näytä vain sanat", klikkaa kaijuttimen kuvaa, valitse versio jonka haluat kuunnella.