Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 

Julkaisemme kirkkovaltuuston esityslistan noin viikko ennen kokousta ja pöytäkirjan kokouksen jälkeen.

 

Kirkkovaltuuston kokous 30.11.2023 (pdf)

60§ Talousarvio vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

61§ Sotkulampi kiinteistön 925-418-5-22 määräalan kortteli 160, tontti 5 myyminen

62§ Vieremän seurakunnan talouspäällikön viran johtosääntö

63§ Vieremän seurakunnan hallintosääntö

64§ Ajankohtaiset asiat

 

Kirkkovaltuuston kokous 12.10.2023 (pdf)

48§ Vieremän seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö

49§ Vieremän seurakunnan kirkkoherran virka: lausunnon antaminen Kuopion hiippakunnalle

50§ Eropyyntö luottamustehtävistä/Sanni Kaikkonen

51§ Ajankohtaiset asiat

Valitusosoitus

 

Kirkkovaltuuston kokous 7.9.2023 (pdf)

 

37§ Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023 - 2026

38§ Raakabiokaasulinjan maankäyttöoikeussopimus

39§ Veroprosentti vuodelle 2024

40§ Ilmoitusasiat ja muut asiat

 

Kirkkovaltuuston kokous 15.6.2023

 

22§ Kirkon korjaus

23§ Vieremän seurakunnan varsinaisen edustajan ja varajäsenen valinta Kuopion aluekeskusrekisterin yhteistoimintaa johtavan johtokunnan jäseneksi vuosille 2023 - 2026

24§ Poistosuunnitelman muutos

25§ Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 

26§ Vastuuvapauden myöntäminen

27§ Kirkkohallituksen avustus kirkon vesikaton hätäkorjaustyöhön

28§ Ttk:n opas; hyvä käytös seurakunnan toimielimissä

29§ Ilmoitusasiat ja muut asiat

Kirkkovaltuuston kokous 10.1.2023

 6§ Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2023 - 2024
 7§ Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuoksiksi 2023 - 2024
 8§ Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2023 - 2024
 9§ Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varamiehen valinta vuosiksi
      2023 – 2024
10§ Kirkkoneuvoston seitsemän varsinaisen jäsenen ja seitsemän
       henkilökohtaisen varajäsenen valinta vuosiksi 2023- 2024
11§ Iisalmen rovastikunnan lähetystyöryhmän yhden jäsenen ja yhden varajäsenen valinta vuosiksi 2023 - 2024
12§ Kirkon korjauksen suunnittelu ja toteutus

Kirkkovaltuuston kokous 15.12.2022 (pdf)

51 § Seurakuntien kirjanpidon tehtäväalueiden muuttaminen 1.1.2023 lukien

52 § Sotkulampi kiinteistön 925-418-5-22 määräalan tarjoaminen myytäväksi

53 § Eropyyntö seurakunnan luottamustehtävistä

54 § Talousarvio vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2025

Talousarvio 2023

55 § Ylä-Savon aluekeskusrekisterin lopettaminen ja toimintojen siirtyminen Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2023 lukien

Kirkkovaltuuston kokous 19.9.2022 (pdf)

 

36 §    Kirkon korjaus
37 §    Veroprosentti vuodelle 2023
38 §    Sotkulampi kiinteistön 925-418-5-22 määräalan tarjoaminen myytäväksi
39 §    Ylä-savon aluekeskusrekisterin lopettaminen ja toimintojen siirtyminen Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2023 lukien
40 §    Taloussääntö

41 §    Hautapaikkamaksut 1.1.2023 alkaen

 

Kirkkovaltuuston kokous 6.7.2022 (pdf)

26§ Luottamushenkilöiden palkkiosääntö
27§ Kirkon korjaus

 

Kirkkovaltuuston kokous 15.6.2022 (pdf)

16§ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
17§ Vastuuvapauden myöntäminen

Kirkkovaltuuston kokous 25.5.2022 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

5§ Kirkon korjaus
6§ Seurakunnan jakaminen äänestysalueisiin vuoden 2022 seurakuntavaaleissa
7§ Vaalilautakunnan asettaminen ja sen puheenjohtajan nimeäminen
8§ Ilmoitusasiat ja muut asiat
 

Kirkkovaltuuston kokous 17.12.2021 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

28§ Metsätaloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2021 – 2030
29§ Talousarvio vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2024
30§ Ilmoitusasiat ja muut asiat

Kirkkovaltuuston kokous 22.9.2021 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

15§    Veroprosentti vuodelle 2022
16§    Eropyyntö kirkkovaltuuston puheenjohtajan tehtävästä
17§    Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta
18§    Ilmoitusasiat ja muut asiat
 

Kirkkovaltuuston kokous 24.6.2021 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

5§    Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
6§    Vastuuvapauden myöntäminen    
7§    Ilmoitusasiat ja muut asiat
 

Vanhempien kokousten pöytäkirjoja voi pyytää seurakuntatoimistosta..