Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston nimittämä hallintoelin. Siihen kuuluu kirkkoherra puheenjohtajana, kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja sekä 7 muuta jäsentä. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Kirkkoneuvosto kokoontuu tarvittaessa, noin kymmenen kertaa vuodessa.

Kirkkoneuvoston tehtävät perustuvat kirkkolain 1054/26.11.1993 10. luvun 1§.

Kirkkoneuvosto 2023 – 2024

Varsinaiset jäsenet                 Henkilökohtainen varajäsen

Koivusalo Jukka, pj.                                                     

Kalevi Vidgren, varapj.                      Erkki Mehtonen 

Viljo Honkanen                                  Eino Piippo

Kirsi Kattainen                                   Heli Kononen

Pirkko Remes                                    Sanni Kaikkonen

Tanja Ruotsalainen                           Aila Reis

Vilho Tiikkainen                                Osmo Äkerlund

Tiina Toitturi                                     Heini Niskanen

Seppo Toppinen                              Arvi Uotinen