Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston nimittämä hallintoelin. Siihen kuuluu kirkkoherra puheenjohtajana, kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja sekä 7 muuta jäsentä. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Kirkkoneuvosto kokoontuu tarvittaessa, noin kymmenen kertaa vuodessa.

Kirkkoneuvoston tehtävät perustuvat kirkkolain 1054/26.11.1993 10. luvun 1§.

Kirkkoneuvosto 2019 – 2022

Varsinaiset jäsenet                 Henkilökohtainen varajäsen

Koivusalo Jukka, pj.                                                     

Kauppila Tommi, varapj.                     

Honkanen Viljo                                  Immonen Matti

Huttunen Markku                              Rytkönen Pentti

Niskanen Heini                                  Reis Aila

Remes Pirkko                                    Åkerlund Mirja

Rytkönen Pertti                                 Vidgren Kalevi

Tiikkainen Kerttu                               Aho-Repo Päivi

Toppinen Anneli                                Reis Tiia