Häät

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. (1 Kor. 13:13)

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitolle pyydetään siunausta. Vihittävät jättävät yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Häät voivat olla isot tai pienet. Minimissään paikalla täytyy olla vähintään kaksi todistajaa. Toimitusta edeltää vihkikeskustelu ja –harjoitus. Pappi ja kanttori sekä kirkko varataan vihkimistä varten seurakuntatoimiston kautta.

Vieremällä vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, Kyrönnimen Pyhän Mikaelin kappelissa tai esim. kotona tai muussa vihkiparille mieluisassa paikassa.

Musiikki

Kirkollisissa toimituksissa esitettävän musiikin tulee liittyä toimituksen kokonaisuuteen. Kanttori vastaa tilaisuuden musiikista. Harvinaisemmista musiikkitoiveista tulee sopia hänen kanssaan hyvissä ajoin, riittävän harjoitusajan turvaamiseksi. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on luonteeltaan jumalanpalvelus. Tämä näkökulma onkin hyvä pitää mielessä vihkitilaisuuden musiikkia valittaessa.
 

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin?

Pappi voi vihkiä rippikoulun käyneet kirkon jäsenet avioliittoon.

Vihkiminen on myös mahdollista, kun toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen uskontokuntaan Suomessa tai ulkomailla. Kristillisiä kirkkoja ovat esimerkiksi ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko, helluntaikirkko, adventtikirkko, vapaakirkko ja baptistikirkko.

Kirkossa naimisiin?

Jos toinen vihittävistä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta toinen ei kuulu mihinkään kirkkokuntaan, ei kirkollinen vihkiminen ole mahdollinen. 

Jos kumpikaan avioliittoon aikovista ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei kirkollista vihkimistä voi saada.

Avioliiton siunaaminen

Maistraatissa tai toisessa kirkkokunnassa solmittu avioliitto voidaan siunata evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti, jos ainakin toinen aviopuolisoista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Avioliiton siunaaminen muistuttaa kirkollista vihkimistä. Kun avioliitto on solmittu, sille voidaan pyytää kirkollista siunausta. Avioliiton siunaaminen on yleistä kansainvälisissä avioliitoissa tai silloin, kun toinen puolisoista ei ole minkään kristillisen kirkon jäsen. Samaa sukupuolta olevan maistraatissa vihityn avioparin kanssa ja puolesta voidaan rukoilla.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Ilman esteiden tutkintaa avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista. 

Kirkkohäitä suunnittelevat voivat hoitaa esteiden tutkinnan asioimalla Ylä-Savon aluerekisterikeskuksessa Iisalmessa paikan päällä osoitteessa Ilvolankatu 14 b tai netin kautta. Siirry avioliiton esteiden tutkinta -asiointipalveluun.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. Rippikoulutiedot taas tarvitaan kirkollista vihkimistä varten.Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

Seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus luetaan eli kuulutetaan jumalanpalveluksessa ja julkaistaan lehdessä. Kuuluttaminen on vapaaehtoista ja se sovitaan esteiden tutkimisen yhteydessä.

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta.

 

Kirkossa naimisiin?

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelu

Häätavat kirkossa

Vihkimisen kulku

Avioliiton siunaaminen

Samaa sukupuolta olevien avioliiton rukous

Aviopari kävelee kirkon käytävää.