Vieremän seurakunta tavoittelee ympäristödiplomia ensimmäiselle viisivuotiskaudelle 2025-2029 (Kirkkoneuvosto 31.5.2023/79§)

Kirkon ympäristödiplomi viitoittaa suuntaa ja antaa konkretiaa ympäristövastuun toteuttamiseen seurakunnan työssä ja toiminnassa. 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on hiilineutraali vuonna 2030. 

Lisätietoa ympäristödiplomista ja hiilineutraalista kirkosta löydät: Hiilineutraali kirkko Kirkon energia- ja ilmastostrategia - evl.fi

Uutislistaukseen

Sotkulammen tontteja myynnissä

 

Vieremän seurakunta omistaa Sotkulampi 925-418-5-22 kiinteistön osoitteessa Kirkkotie 1, Vieremä. Alueella on voimassa 2020 voimaan tullut asemakaava. Kiinteistöllä sijaitsee asuinpientalojen ja erillispientalojen korttelialueita. Vieremän seurakunta aikoo laittaa myyntiin 2 rakennuspaikkaa, jotka sijaitsemat asemakaavan erillispientalojen korttelialueella, korttelin numero 160 rakennuspaikat AO-2 numero 4 ja 5. 

AO-2 Erillispientalojen korttelialue; rakennusalueen ulkopuolelle saa rakentaan enintään 30 k-m2 suuruisen saunarakennuksen. Saunarakennus on sijoitettava vähintään 15 metrin päähän rantaviivasta. Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja värityksen puolesta alueen luonto- ja kulttuurimaisemaan sekä olemassa olevaan rakennuskantaan. Rakennusten värityksessä tulee välttää kirkkaita värejä. Suositeltava kattomuoto on harjakatto. Katteen tulee olla tumma. Olemassa olevaa puustoa tulee säästää erityisesti ranta-alueilla. Pihapuina tulee suosia ympäristössä jo olevia perinteisiä lajeja. Merkinnällä on osoitettu kaksi omarantaista rakennuspaikkaa kortteliin 160. Alueelle saa rakentaa yksikerroksisia erillispientaloja. Alueen tehokkusluvuksi on osoitettu 0.20. Rakennuspaikkojen koot ovat tontti 4:ssä 1825 m2 ja tontti 5:ssa 2409 m2. 

 

Vieremän seurakunta ottaa vastaan tarjouksia, jotka viedään kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Lopullisen myyntipäätöksen vahvistaa kirkkovaltuusto. Vieremän Seurakunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen. 

 

 

Tontteihin voi käydä itsenäisesti tutustumassa. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Arja Pulkkinen puh. 0400-711084 arja.pulkkinen@evl.fi

 

Asemakaava

 

Tarjouksia voi lähettää osoitteeseen: 

Vieremän seurakunta

kirkkoneuvosto

Kirkkotie 1, 74200 Vieremä

viereman.kirkkoherranvirasto@evl.fi

 

 

 

Marjo Rönkkö
Talouspäällikkö
Kirkkotie 1
74200 Vieremä

28.8.2023 13.27